Donate

 DONATE

 1. Je Chama cha Biblia kinapata wapi fedha za kukiendesha?

Chama cha Biblia cha Tanzania kinaendeshwa kwa michango ya Makanisa, Taasisi mbalimbali za Makanisa, Watu binafsi ambao ni wanachama, Marafiki wa Chama na Muungano wa Vyama vya Biblia Ulimwenguni ambao unatoa misaada ya Maandiko Matakatifu kutoka nje ambayo Chama kinayauza na kutumia sehemu ya mapato kuendesha huduma.

 1. Je Chama cha Biblia cha Tanzania kina mahitaji gani?

Ili kutekeleza kazi zake za Kutafsiri, Kuchapisha na Kueneza Maandiko Matakatifu Chama cha Biblia chaTanzania kinahitaji kiasi kisichopungua Dola Milioni moja za Marekani kwa mwaka.  Kama Kanisa na Wakristo binafsi watakuwa wanachangia kila mwaka  kwa uaminifu Chama kinaweza kuendesha kazi zake vizuri.

 1. Je unawezaje kusaidia kazi za Chama cha Biblia?

Kuna njia nyingi za kukisaidia Chama cha Biblia katika kazi zake na kinamualika kila Mkristo kushiriki yafuatayo:-

 • Kujiunga na kuwa Mwanachama na kuchangia
 • Uanachama wa Maisha Mme na Mke shilingi 15,000= na ahadi isiyopungua shilingi 15,000=kwa mwaka.
 • Uanachama wa Maisha mtu mmoja shilingi 10,000= na ahadi isiyopungua shilingi 10,000= kwa mwaka.
 • Uanachama wa kawaida (bidii) shilingi 5,000=kwa mwaka.
 • Uanachama wa kawaida kwa Wanafunzi wa Sekondari na Vyuo shilingi 2,000= au zaidi kwa mwaka.
 • Uanachama wa kawaida wa kushirikishwa kwa watoto na wanafunzi wa shule za Msingi shilingi 1,000= au zaidi kwa mwaka.
 • Uanachama wa Mashirika shilingi 50,000= na mchango usiopungua shilingi 50,000= kwa mwaka.
 • Mwanachama wa Biblia Moja kwa Mwezi (Bible a Month Club) 5,000=, 10,000=, 15,000=, 20,000= au zaidi kwa mwezi.
 • Unaweza kusaidia Chama Kwa:
 • Kuchangia Miradi ya Tafsiri kwa kutoa fedha taslimu.
 • Kuchangia Miradi ya Tafsiri kwa kuwapata Watafsiri wenye uwezo na Wachambuzi wenye mzigo na kazi hii.
 • Kuchangia Miradi ya Tafsiri kwa kupitia Miswada ya Tafsiri.
 • Kutoa sadaka au michango kila mara kwa Chama.
 • Kuhamasisha Makanisani juu ya Wiki ya Biblia ambayo ni kila wiki ya kwanza ya Mwezi Novemba kila mwaka.
 • Kuanzisha Vikundi vya Biblia Moja kwa Mwezi (Bible a Month Club-BAMC) kwenye Makanisa na maeneo ya kazi.
 • Kusaidia kueneza Biblia kwa njia ya kuuza kwa kujitolea.
 • Kutoa njia mbadala au mawazo ya jinsi ya kutunisha Mfuko wa Chama ukishrikiana na Chama au kwa niaba ya Chama.
 • Ungana nasi katika kukiombea Chama.
 • Unaweza kukisaidia Chama kwa kutoa muda wako na ujuzi wako wakati wowote kukisaidia Chama katika azma ya Kutafsiri, Kuchapisha, Kueneza na katika kuhamasisha watu kutoa kumfidia msomsji apate Biblia kwa bei nafuu.

Your Donation Makes A Difference